Ha sport, akkor kézilabda

STRANDKÉZILABDÁZÁS MÁSKÉNT / SOMOGYI PÉTER

A Strandkézilabdázás másként egy rendhagyó olvasmány. Egyfelől szakmai tekintetben kevésbé követi az eddigi hagyományokat, másfelől nem mindenekelőtt a címadó sportágról szól. Annak ellenére, hogy egy sportág szaknyelvi leírása és olvashatóvá alakítása nem könnyű feladat, próbáltam törekedni arra, érdekes és értelmes leírást adhassak elsősorban azoknak a strandkézilabdázásban résztvevő játékos- és edzőtársaimnak, valamint szakembereknek, akiknek segítséget nyújthatnak a játék „behatóbb” ismeretei, emellett mindazoknak, akik hisznek és hinni szeretnének az együttműködés és a sportszerűség valódi sport- és sportágformáló erejében és elterjedésük reális lehetőségében. Ezzel együtt ezek a gondolatok és szempontok nem is lehetnek és nem is kívánnak semmiféle „végérvényes igazság” hordozói lenni, lehetőségük szerint leginkább egyfajta megfontolható és tovább gondolandó tanulmány szerepét szeretnék betölteni, valamint egy szükségesnek látszó asszisztensi feladatot igyekeznek vállalni a strandkézilabdázás fejlődésében.

A strandkézilabdázás immár három évtizedre visszatekintő múltja a labdajátékokra jellemző kibontakozási és beérési időt nézve igencsak rövidnek tűnik. Mégis, az utóbbi években a játék arculatának és kontúrjának egyedi és önálló képe jól láthatóan kirajzolódott, és szakmai értelemben is stabilizálódtak a rá jellemző mozgási- és együttműködési mintázatok, így a versenyrendszerének és sportszövetségi, adminisztrációs hátterének viszonylagos kiforrásával és megszilárdulásával párhuzamosan – megérett a mélyebb és átfogóbb kutatásra és elemzésre.

A strandkézilabdázás sportági besorolásánál megkönnyítheti a dolgunkat, ha valamely lényegi szempont alapján egy képzeletbeli rangsort állítunk fel a különböző alkatot, mozgáskultúrát és képességeket igényló sportágak között. Ezek hierarchiájában a mozgáskultúra és az együttműködés lehetőségének minél komplexebb gyakorlata alapján, a lista elején a sportjátékok helyezkednek el, azokon belül is a kiforrott szabályokkal rendelkező labdás csapatjátékok. A sportjátékok, a csapatjátékok és különösen a labdás csapatjátékok általában véve vegyítik a különböző sportágakra jellemző mozgásformákat és szabályszerűségeket, ezért legtöbbször változatosabb és komplexebb technikai és taktikai lehetőségekkel rendelkeznek, mint más sportágak.

A strandkézilabdázás egy speciális sport- és csapatjáték, mely a kézilabdázás sportági hagyományait felhasználva, majd azokat elhagyva alakult ki, és hozta létre a saját szabályait és fejlődési lehetőségét. A homokos talajon gyakorolt sportjáték eredendően az élmény fontosságára helyezi a hangsúlyt és ennek mentén próbálja megteremteni a lehetőséget a sportolni és versenyezni vágyók számára.  a Szerző Somogyi Péter

megrendelés » telefon: +36 30 5477181 / e-mail: somansky@gmail.com

Twitter
YouTube
Instagram