Ha sport, akkor kézilabda

A SPORT SZEMÉLYISÉGFEJLESZTŐ HATÁSA

A sport már gyermekkorban személyiségfejlesztő hatású, hiszen többek között megtanít minket a szabályok betartására és követésére, konfliktushelyzetek megoldására, a lehetséges kudarcokkal való megküzdésre, valamint az önkontroll és a keletkező intenzív, erős érzelmek megzabolázásának képességére.

Mindez kezdetekben a JÁTÉK-on keresztül valósul meg, mely a sport szerves része. A játék a gyerekek természetes fejlődési közege, így tanulnak, és ezen keresztül fedezik fel a világot. A játék maga a cselekvés öröme, melybe annyira belefeledkezhetünk, hogy szinte nem érzékeljük az idő múlását, és elhalványulnak a minket érő külső hatások, visszajelzések. Az egyesületi, majd később a versenysport a játék „komoly” formája, hiszen keretek közé helyezi szabályokkal, megtanulandó készségekkel. Továbbá megteremti a lehetőségét annak, hogy a gyereksportolóból később versenyzővé válhasson. A sikeres versenyző pedig ennek a környezetnek a segítségével megtanulja irányítani a testét, a gondolatait és az érzelmeit is.

Manapság sokszor nehéz megtalálni az egyensúlyt a győzelem és siker iránti motiváció, valamint a gyermek igényeinek és fizikai-szellemi-lelki egészségének figyelembevétele között. Felmerülhet a kérdés, hogy mit is jelent az egészséges személyiség, és szülőként, illetve edzőként hogyan fejleszthetjük ilyen irányba a gyerekeket a sporton keresztül?

Az egyik fontos alapkő kezdetben a megfelelő célok megfogalmazása. Ezek tisztázásakor nem tekinthetünk el a gyerek és az őt körülvevő környezet vágyitól, terveitől, motivácóitól, ahogy fejlődési sajátosságaitól sem. A szülő és a gyerek számára is haszonnal jár, ha közösen megfogalmazzák a családra jellemző célokat és értékeket, a „családi küldetést”. Edzőként is érdemes átgondolni a saját edzői filozófiát és „sportküldetést”. Ehhez első lépésként az alábbi kérdéseket tegyük fel magunknak (válaszainkat akár írásban is megfogalmazhatjuk):

 • Mikor a gyerek fiatal felnőtt lesz, milyen emberként szeretném őt látni? Milyen területen szeretném, hogy sikeresnek érezze magát?
 • Hogyan segít a sport minket, szülőket/edzőket abban, hogy eljuttassuk ide a gyerekeket?
 • Mi az a három legfontosabb üzenet/érték, amit szeretnék, hogy a gyerek megtanuljon a sportba fektetett erőfeszítéseken keresztül?

Fontos tehát a családi értékek megfogalmazásával, tisztázásával is foglalkozni a fentiek tükrében. Szülőként szánjunk egy kis időt arra, hogy végiggondoljuk, melyek a család sportra vonatkozó hitvallásának építőkövei, majd mindezt akár írásban is megfogalmazhatjuk. Ezután beszéljük meg ezeket gyermekünkkel. Edzőként pedig gondoljuk végig, melyek azok a legfontosabb értékek, melyeket munkánk során közvetíteni, fejleszteni szeretnénk. Példaként segíthet a következő lista:

 • hosszú távú egészség,
 • fizikai erőnlét,
 • készségfejlesztés,
 • kitartás,
 • a verseny szeretete,
 • önkontroll,
 • barátság, másokért tenni, áldozni,
 • együttműködés másokkal,
 • őszinteség,
 • bátorság

Időnként azonban nagy bátorságot igényelhet, hogy kifejezzük és megbeszéljük ezeket a családi célokat és vágyakat, hiszen a sport sokféleképpen jelenhet meg egy család életében. Vannak családok, akik az egészséges életmód alapkövetelményének tekintik, vannak, akik a sport személyiségfejlesztő hatására helyezik a hangsúlyt, és vannak olyanok is, akiknek a számára a sport hivatást jelent, ezért az élsportot tűzik ki célul. Előfordulhat, hogy a korlátozottabb lehetőségekkel rendelkező család számára egy tehetséges sportoló gyerek akár a kitörés esélyét is jelentheti, a belépőjegyet például a felsőoktatásba (kiváló sportteljesítménnyel többletpontok szerezhetőek, vagy az eredmények által külföldi ösztöndíjakra is lehetőség nyílik), az egzisztenciális biztonság, az anyagi sikerek felé.
Arra is láttunk már példát, hogy a szülők a saját be nem teljesült vágyaik mentén tűznek ki célokat a sportoló gyermekük számára. Azaz szeretnék, ha beváltaná azokat a reményeket, amelyekre nekik nem volt lehetőségük vagy megfelelő képességük. Egyes családokban így a teljesítményigény, a siker és győzelem vágya lehet a fő értékek egyike. Sok esetben ezektől a tényezőktől sem lehet eltekinteni. Ilyenkor azonban megfontolandó, hogy az általános és középiskolában sportoló gyerekeknek csupán egy része nyer el valamilyen sportösztöndíjat, vagy folytatja a versenysportot felnőttkorban is.

Leginkább azok a gyerekek folytatják a sportolást, akik számára a sport továbbra is örömet jelent, akikben belső motiváció alakul ki, azaz önmaguk miatt, saját fejlődésük érdekében sportolnak és versenyeznek. Ezért fontos a helyes családi értékek megválasztása.

„Külön erénye a műnek, hogy egyszerre szólítja meg a szülőket és az edzőket, mintegy bemutatva egymásnak világukat, a lehetséges fejlődés útjait, módjait, mindvégig szem előtt tartva, hogy a sport örömforrás legyen és maradjon a fiatalok számára. Így valósulhatnak meg az álmok, akár az élsport, akár a szabadidősport területén, és csakis így nevelhetünk mozgásigényes, egészséges társadalmat.

A fejezetek elgondolkodtatnak, újfajta nézőpontot adnak, és szemléletváltásra késztetnek, hiszen logikus, érthető magyarázattal és példákkal győznek meg.

dr. Lénárt Ágota Testnevelési Egyetem tanszékvezető egyetemi docens

Twitter
YouTube
Instagram