Ha sport, akkor kézilabda

AZ UTÁNPÓTLÁSSPORT JELENTŐSÉGE ÉS SZEREPE

A világjárvány folyamatos bizonytalanságának egyik jelentős áldozata az utánpótlássport. A gyerekek ugyan óvatosan visszatértek az iskolába, de az utánpótlássport és különösen az iskolai mozgásformák sokak számára továbbra is kockázatos területnek számítanak. Egyes szerzők máris megkongatták a vészharangot, hogy az iskolások jelenlegi generációja elveszítheti a szervezett sportban való részvétel lehetőségét.

A versenyzés átmeneti hiánya és a megtapasztalt bizonytalanság miatt a szervezett sport talán elvesztette régebbi vonzerejét a gyerekek és a szülők körében. Ez tehát jó alkalomnak tűnik arra, hogy megerősítsük, a sportban való részvétel miért és milyen hatása miatt rendkívül értékes a fejlődés szempontjából. Különösen azt a számtalan előnyt emeljük ki, amelyet az utánpótlássportban való részvétel a sportpályán kívül is jelent.

Az utánpótlássport szerepe a pszichoszociális fejlődésben

A sport egyedülálló módon képes összehozni a különböző társadalmakból és etnikai csoportokból származó egyéneket. A digitális korban a fiatalok életének nagy részét az okostelefonjaikon keresztül élik meg. A sport az egyik utolsó bástyája a kortársakkal való személyes interakciónak, beleértve a szokásos társadalmi körön kívüli embereket is, ahol nincsenek jelen a digitális eszközök. Az utánpótlássport világában való részvétel révén a fiatalok kapcsolatba kerülhetnek olyan helyi és azon kívüli személyekkel, akikkel egyébként talán nem kerülnének kapcsolatba.

A sport a proszociális viselkedés (segítő, a közösséget szem előtt tartó) eszköze. Míg a csapatsportok a nyilvánvaló példái annak, hogy a sport hogyan tanít csapatmunkára, minden más sportágban is meg kell tanulni a másokkal való együttműködést. A közösségeken belül a szabadtéri sportban való részvétel előnyei közé tartozik az antiszociális viselkedés csökkenése, sőt a bűnözésben való részvétel csökkentése is.

Az agy fejlődése és a tanulmányi eredményesség

A testmozgás pozitív hatással van a kognitív (megismerő, a gondolkodáson alapuló) teljesítményre, beleértve a figyelmet is. A testmozgást az iskolai nevelő tevékenységben kifejezetten arra használják, hogy a figyelemhiányos hiperaktivitással (ADHD) diagnosztizált gyerekek koncentrációs és tanulási képességét növeljék. Az utánpótlássport világában való részvétel olyan strukturált környezetet biztosít, amely lehetővé teszi a gyerekek számára, hogy energiájukat levezessék és hasznosítani tudják. Ráadásul a sport által biztosított rendszeres testmozgás a végrehajtó funkcióknak (figyelemirányítás, önszabályozás) is kedvez, ami viszont támogatja az iskolai teljesítményt.

A sportban és a testmozgásban való részvétel így a tanulásra is jótékony hatással lehet. A gyermekek és serdülők agya még mindig fejlődik, és a testmozgás serkenti az agyban a neurotrófiás (növekedési) faktorokat. Ily módon a testmozgás és a sportolás a kognitív fejlődést és a motoros tanulást is támogatja.

Neuroplaszticitás az, ahogyan az agy idővel létrehozza és megerősíti az agy fejlődését megalapozó új kapcsolatokat (a neuroplaszticitás nem más, mint az agyad azon képessége, hogy “újraszervezze” saját magát, mind struktúra, mind funkció szempontjából). A testmozgás támogatja ezeket a neuroplasztikus változásokat, és különösen a motoros készségek fejlesztése idéz elő változásokat az agyban. Az élsportolók agyában több szürkeállomány található, ami a magasabban fejlett atletikusságukat kíséri. A gyermekek aerob fittségének és motoros készségeinek mérése, ennek megfelelően pozitív kapcsolatot mutat a tanulmányi eredménnyel.

A felnőttkori sikeres élet eszköztárának kialakulása

Anekdotikusan sokan közülünk tisztában vannak az utánpótlássport nyilvánvaló előnyeivel, amelyek az egykori általános- és középiskolai versenysportolók számából adódnak, akik a különböző szakmákban és területeken, például az üzleti életben és a kereskedelemben kiemelkedő teljesítményt nyújtanak. Azok, akik versenysportot űztek, olyan tulajdonságokat és képességeket hozhatnak magukkal, amelyek jól szolgálják őket a szakmai szférában.

A tanórán kívüli tevékenységek, például az utánpótlássport, már régóta bizonyítottan jól szolgálják az egyén jövőbeli sikereit a felsőoktatásban és a szakmai karrierben egyaránt. Az üzleti élet és más területek számos vezetője között közös vonás az általános- és középiskolai sportban szerzett kiemelkedő múlt.

Különösen a versenysport nyújt platformot a küzdelemre, a kudarcra és a nehézségek leküzdésére egy viszonylag alacsony kockázatú környezetben. Bár az egójuk és a testük kaphat néhány negatív hatást az érési folyamat során, a gyerekek nagyrészt sértetlenül és a fáradság és a kitartás értékének nagyobb megbecsülésével vészelik át a versenyzés és a megmérettetés élményét.

A bátorság, merészség a fiatal sportolók kulcsfontosságú értéke, amely magában foglalja azt a képességet, hogy szelektíven fektessenek be egy hosszú távú cél érdekében végzett munkába, kitartsanak a törekvéseikben, és ellenálljanak a zavaró tényezőknek. A bátorság vitathatatlanul a digitális korszakban fejlesztendő legfontosabb érték, és a bátorság kritikus fontossága a hosszú távú célok elérésében nem csak a sportban, hanem minden területen érvényes. Sem a fizikai erőnlét, sem a tanulmányi jegyek nem jelzik előre a fiatal felnőttek sikerét, a kiválasztódási folyamatból kikerülőket más tulajdonságok, nevezetesen a bátorság különbözteti meg.

Az utánpótlássport által nyújtott próbatételek és tapasztalatok felbecsülhetetlenek a szívósság és kitartás fejlesztése szempontjából. A kulcsfontosságú tulajdonságok fejlesztésén túlmenően a felkészülés folyamata, a céltudatos gyakorlás, a versenyzés és a próbatételek legyőzésének élménye mind-mind arra szolgál, hogy a szakmai és magánéletben való boldoguláshoz és sikerhez szükséges, jól átadható készségeket fejlesszen.

fotó: Cseh Péter

Mentális egészség és jólét

A fent említett elemek mindegyike szerepet játszik a pszichológiai és érzelmi egészség és jólét támogatásában. A serdülőkor kiemelten nagy kihívást jelentő időszak ebből a szempontból, különösen a mai korban. Az utánpótlássportban való részvétel biztosítja a rendszeres fizikai aktivitást, amely javítja a hangulatot és segíti a jelentkező nehézségek leküzdését.

Amint azt már érintettük, a sport a személyes interakciók egyre ritkább fórumaként is szolgál. Az utánpótlássport nemcsak sokféle embert hoz össze, hanem tartós barátságokat is teremt, mindez pedig olyan szociális támogatást nyújt, amely különösen jól jön a kihívásokkal teli időszakokban.

Az utánpótlássportok elősegítik a végrehajtó funkciók fejlődését, beleértve az érzelemszabályozást és az érzelmi intelligenciát magában foglaló interperszonális készségeket is. Az edzéskörnyezet és a versenyek megpróbáltatásai gazdag lehetőséget nyújtanak a fiatal sportolók számára az akaraterő és a rugalmasság fejlesztésére.

Záró gondolatok

Természetesen figyelembe kell vennünk a példátlan időket, amelyeket jelenleg élünk. Ennek ellenére meglepett és megdöbbentett, hogy milyen gyorsan és sokan feladták az iskolai és utánpótlássportban való részvételt. Bár remélem, hogy ez csak átmeneti, de tükrözi azt a szélesebb körű tendenciát, hogy a szervezett sportban való részvétel a korai tinédzserkor után meredeken csökken.

Remélem, hogy ez az írás hozzájárul ahhoz, hogy az olvasók jobban megismerjék az ifjúsági sportban való részvétel szélesebb körű értékét, amely messze túlmutat a sporton és a versenyzés közvetlen hatásán. Az utánpótlássportban való részvétel számos előnnyel jár több területen, az iskolai szférától a magánéletig. A rendszeres részvétel segíti a tanulmányi eredményeket, fejleszti az életvezetési készségeket, társas érintkezést biztosít, barátságokat és társadalmi támogatást teremt, és végső soron elősegíti az életben való boldogulás kulcsfontosságú tulajdonságait.

A legjobb szándék ellenére az utánpótlássport gyakorlásának korlátozásával vagy visszaszorításával azt kockáztattuk, kockáztatjuk, hogy a fizikai és mentális egészség egyik legfontosabb forrását vesszük el a bizonytalanságnak ebben az időszakában, amikor a gyerekeknek erre a legnagyobb szükségük lenne.

forrás: sportorvos.hu

Twitter
YouTube
Instagram