Ha sport, akkor kézilabda

A CSALÁDOK OPTIMÁLIS BEVONÁSA AZ UTÁNPÓTLÁSSPORTBA

Az utánpótlás sport nem működhet családok nélkül. A családok, nevezetesen a szülők bevonása a gyermekek sportrészvételének szerves részét képezi. Sok esetben a szülők látják el a vezető- és segédedzői, játékvezetői, pontozóbírói, büfésegédi és jegyszedői feladatokat. Nem hivatalosan a szülők sofőrként, utazási ügynökként, táplálkozási tanácsadóként és – az utánpótlás élsportban – ügynökként is szolgálnak. Ezeket a szolgáltatásokat túlnyomórészt önkéntes alapon végzik, és egyértelmű, hogy az utánpótlás sport a szülők részvétele nélkül nem működne teljes mértékben. Röviden, az utánpótlás sport a szülők bevonásának mellékterméke. Az élmény optimalizálása érdekében a kutatók és a szakemberek folyamatosan keresték a módját annak, hogyan lehetne fokozni a gyermekek sportban való motivációját. Ez az edzők és a sportvezetők számára a legjobb gyakorlatokra vonatkozó ajánlások formájában valósult meg. Bár ezek az erőfeszítések sok tekintetben eredményesek voltak, gyakran figyelmen kívül hagyják a családokat, mint az utánpótlás sport „rejtett” résztvevőit.

A családok bevonása különösen az utánpótlás sport legkorábbi szakaszában kiemelkedő, amikor a szülők (és néha a gyámok vagy nagyszülők) a fent leírt többszörös szerepet töltik be. A szülők részvételükkel pozitívan és negatívan is befolyásolhatják a gyermekek fejlődési tapasztalatait. Ennek megfelelően a kutatást végző szakemberek arra törekedtek, hogy meghatározzák, hogyan lehet a szülőket a legjobban bevonni gyermekeik sportélményeibe, és hogyan lehet őket ebben támogatni. Ennek az írásnak az a célja, hogy felvázolja a szülők sportban való részvételét alátámasztó elméleti és kutatási alapokat, miközben betekintést nyújt abba, hogy a szakemberek hogyan dolgozhatnak együtt a szülőkkel.

Mi az optimális szülői részvétel az utánpótlás sportban?

Az optimális szülői szerepvállalás az utánpótlás sportban olyan szülői szerepvállaláson keresztül mutatkozik meg, amely támogatja a gyermekek lehetőségeit, hogy a sportban és a sporton kívül is kibontakoztassák a bennük rejlő lehetőségeket, egészséges pszichoszociális interakciókban vegyenek részt, és számos pozitív fejlődési eredményt tapasztaljanak. Harwood és Knight 2015-ben kiadott állásfoglalásukban hat olyan készséget javasoltak, amelyeket a szülőkben támogatni kell, hogy javítsák a gyermekekkel való interakciókat az ifjúsági sportban:

  1. A szülőknek segíteniük kell a gyermekeket a megfelelő sportolási lehetőségek kiválasztásában. Ez leginkább úgy érhető el, ha kommunikálnak a gyerekekkel a sporttal kapcsolatos céljaikról, vágyaikról, biztosítják a részvételhez szükséges támogatást, és megfelelő értéket tulajdonítanak az élvezetnek és a teljesítménynek.
  2. A szülőknek törekedniük kell a megfelelő szülői stílusok megértésére és alkalmazására a sportban. Ez magában foglalja az egészséges érzelmi légkör megteremtését, a gyermekek megfelelő szintű önállóságának lehetővé tételét, valamint a szülők otthoni és sportban alkalmazott szülői stílusának egységes frontját.
  3. A szülőknek meg kell próbálniuk kezelni a sport érzelmi igényeit. A sport valóban az érzelemkifejezés által meghatározott kontextus, de a szülőknek nem szabad a szeretetüket a gyermek eredményeitől függővé tenniük. Ehelyett a szülőknek olyan értékeket kell felmutatniuk és támogatniuk, mint a higgadtság, a sportszerűség és a csapatmunka.
  4. A szülőknek törekedniük kell arra, hogy elősegítsék az egészséges kapcsolatokat (pl. szülő társakkal, edzőkkel és sportolókkal). Ennek során értékelniük kell a szülői, edzői és sportolói szerepvállalással járó követelményeket, és hajlandónak kell lenniük segíteni, ha kérik őket.
  5. A szülőknek kezelniük kell az ifjúsági sporttal kapcsolatos követelményeket. A szülőknek nem szabad túlterhelniük magukat vagy gyermekeiket érzelmileg, anyagilag vagy fizikailag, és minden családnak stratégiai szempontból személyes és családi stratégiákat kell kidolgoznia a sporttal járó követelmények kezelésére.
  6. Végezetül a szülőknek a sportban való részvétel szakaszai során a gyermekeik környezetéhez kell igazodniuk. A sportot számos átmenet jellemzi, amelyeken a szülőknek, a gyermekeknek és a családoknak át kell igazodniuk. Ezért a szülőknek tisztában kell lenniük gyermekeik változó igényeivel az utánpótlás sportkarrier során.

A szakemberek a tudás megszerzésének és terjesztésének kölcsönös folyamatában való részvétellel elősegíthetik e hat készséget. Nem csak azon kell dolgozniuk, hogy ismereteket adjanak át a szülőknek, hanem azon is, hogy tanuljanak tőlük. Nincs két egyforma sportoló, nincs két egyforma család és nincs két egyforma sportkörnyezet; ezért az ifjúsági sportban dolgozó egyéneknek el kell kerülniük, hogy a „tényeket” egyformán kezeljék. Röviden, arra biztatnám a szakembereket, hogy:

  • Mielőtt workshopokat, beavatkozásokat vagy tanácsadást terveznének és nyújtanának, vegyenek fel egy humanista szemüveget, folyamatosan értékelve az adott sportkörnyezet szubkultúra gondolatait, érzelmeit és viselkedését. / Travis E. Dorsch

forrás: sportorvos.hu

Twitter
YouTube
Instagram