Ha sport, akkor kézilabda

A SPORTTEHETSÉG-GONDOZÁS ELMÉLETE ÉS GYAKORLATA

Ez a hiánypótló remek könyv összefoglalja mindazt, amit ma a sporttehetségről, a tehetségek eredményes gondozásáról, fejlesztéséről elméletben és gyakorlatban tudni érdemes. Bemutatja a tehetséggondozás módszereit, melyekkel a tehetséges sportolók fejleszthetők, és ismerteti azokat a pedagógiai-módszertani szempontokat, melyekkel a sportszakemberek hatékonyan fejleszthetik a jó adottságú, képességű sportolókat. A szerző egyik célja a különböző nevelési színterek tehetséggondozással összefüggő feladatainak bemutatása, valamint szerepük kiemelése. A könyvben módszertani tanácsok, gyakorlati példák is megjelennek, hiszen tehetséggondozást a mindennapi gyakorlati munkában kell megvalósítani. A könyv célja, hogy jól hasznosítható tudással szolgáljon a testnevelésben és sportban tevékenykedő tanítók, testnevelő tanárok, edzők számára, és hozzájáruljon az általuk irányított tehetséggondozási folyamat eredményességéhez, valamint segítse a felsőoktatásban dolgozó, érintett szakemberek munkáját.

A könyvet a konyv@sportorvos.hu e-mail címen szállítási- és számlázási cím valamint egy telefonos elérhetőség megadásával lehet megrendelni. Ára 7.000,- Ft/db + 800,- Ft/alkalom kiszállítási felár belföldön.

 • Tehetséggondozás a sport különböző szintjein
 • A tehetségmodellek
 • A tehetség fogalmának sokszínűsége
 • A sporttehetség fogalmának összetevői
 • A sporttehetség gondozása, a tehetségfejlődés szakaszai
 • A család és a szülő szerepe a tehetséggondozásban
 • Az iskola és a pedagógus szerepe a tehetséggondozásban
 • A sportegyesület és a sportszakember szerepe a tehetséggondozásban
 • Kortársak szerepe a tehetséggondozásban
 • A gyermekek sportágválasztása
 • A multisportok szerepe
 • A kiválasztás folyamata, elméleti háttere, típusai
 • A siker és a beválás

Dr. habil. Révész László az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Pedagógusképző Központjának főigazgatója, a Sporttudományi Intézet intézetigazgató-helyettese, habilitált egyetemi docens.

Testnevelő tanár, sportmenedzser, úszásszakedző, neveléstudomány szakos bölcsész. Szakmai pályafutá­sát úszásoktatóként kezdte, majd edzőként és közép­iskolai testnevelő tanárként működött. Ezt követően az egyetemi katedrára lépett. A testnevelésben és a sportban több mint 20 éve dolgozik. 11 éven keresztül volt a Magyar Triatlon Szövetség elnökségi tagja, ez idő alatt vezette a Szakmai Bizottságot, illetve a sportágfejlesztésért is felelt.

Sport- és neveléstudományi doktori fokozatot szerzett (2009), disszertá­ciójának témája a tehetséggondozás kérdéseinek vizsgálata volt, 2019-ben habiltált neveléstudományokból. Több angol és magyar nyelvű könyv, illetve több mint 300 tudományos munka szerzője. Kutatási területe közé tartozik a tehetséggondozással, kiválasztással és az élsporttal kapcsolatos terüle­tek széles körű vizsgálata. Rendszeresen kap felkérést hazai és nemzetközi konferenciákon plenáris előadásokra, illetve rangos hazai és nemzetközi folyóiratokban publikál.

Doktori kutatásokat vezet a Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem Sporttudományi Doktori Iskolájában és az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Neveléstudományi Doktori Iskolájában, ahol egyben oktató is. Kiterjedt oktatói és tudományos munkája mellett rendszeresen fejleszt tan­anyagokat, szakértőként részt vesz módszertani innovációkban, fejlesztésekben, valamint sportágfejlesztési koncepciók kidolgozásában. Részt vett a Nemzeti alaptanterv és a kapcsolódó kerettantervek kidolgozásában, a pedagógus-élet­pályamodell kialakításában, illetve 15 különböző K+F+I projekt megvalósításában szakértőként vagy vezetőként. Számos hazai és nemzetközi tudományos testület tagja, aktív résztvevője a hazai tudományos és sportéletnek.

Twitter
YouTube
Instagram