Ha sport, akkor kézilabda

SPORTPEDAGÓGIA / BOGNÁR JÓZSEF PROF.DR

Átfogó, hiánypótló könyv utánpótlás edzőknek, testnevelő tanároknak, sportszakembereknek, sportpolitikusoknak, vezetőknek és mindenkinek, aki fontosnak tartja, hogy a fizikai fittség és sikerek mellett a sporton keresztül a gyerekek és fiatalok értelmi, érzelmi-akarati, szociális és erkölcsi fejlődése, a személyiségük fejlesztése, valamint az élethosszig tartó egészségmagatartásra szoktatása megvalósulhasson.

A SPORTPEDAGÓGIA című könyv szerzői hat hazai, sportszakemberképző felsőoktatási intézmény kiváló szakemberei, így a korszerű elmélet, a tudományos megközelítés, valamint az erre épülő problémacentrikus szemlélet mind könnyen értelmezhetővé és a gyakorlatban jól használhatóvá válik.

A sportpedagógia a neveléstudomány és a sporttudomány olyan közös metszéspontján helyezkedik el, mely kifejezetten fejlesztő céllal egyrészt a sportban folyó nevelőmunka elméletét és gyakorlatát vizsgálja, másrészt a sporttevékenységre épülő célokat és erre épülő szisztematikus tevékenységeket foglalja magában. Ismert, hogy az egymáshoz szorosan kapcsolódó értelmi, érzelmi, szociális és pszichomotoros tanulás eredményeképpen fejlődhet optimálisan a fiatalok öntevékenysége, szokás- és tevékenységrendszere, valamint ezek együttes jelenléte vezethet a sporttevékenység tökéletesítéséhez, a teljesítmény javulásához. A sporttevékenység során megmutatkozó problémakörök mind teljesebb megértése felé vezető úton a sport színterei szerint elsősorban a versenysportot, a szabadidősportot és a fogyatékosok sportját érdemes megkülönböztetni. Ez a megközelítés az életkorra, fejlettségi- és képességszintre épülő pedagógiai módszereket, eszközöket és értékelést is kiemelten kezeli, illetve célja a pozitív szokásrendszerek élethosszig tartó fenntartása.

 • A sportpedagógia fogalomrendszere
 • Személyiség- és jellemfejlesztés a sporttevékenységben
 • A sportszakember szerepei és feladatkörei
 • A kommunikáció és konfliktus szerepe a sportszakember munkájában
 • Az edzéstervezés pedagógiai rendszere
 • Tehetséggondozás a sportban
 • A tehetséggondozás alapvetései
 • Tehetséggondozás a sportakadémiákon
 • A hosszú távú sportolófejlesztési program
 • A sport és egészség főbb kérdéskörei
 • A szabadidősport, mint a nevelés speciális színtere
 • Speciális élethelyzetben élők sportja és adaptív mozgásos rekreáció
 • A sportpedagógia kutatásmódszertani jellemzői

A könyvet a konyv@sportorvos.hu e-mail címen szállítási- és számlázási cím valamint egy telefonos elérhetőség megadásával lehet megrendelni. Ára 8.000,- Ft/db + 800,- Ft/alkalom kiszállítási felár belföldön.

Twitter
YouTube
Instagram