Ha sport, akkor kézilabda

Adatvédelmi tájékoztató

A Kőrösi Kölyök DSE kolyokkezilabda.hu internetes oldalán megjelenő információk és adatok kizárólag tájékoztatásul szolgálnak, azok teljességéért, valódiságáért, esetleges módosulásáért a Kőrösi Kölyök DSE nem vállal felelősséget.

A Kőrösi Kölyök DSE nem vállal felelősséget azokért a károkért, amelyek a honlappal kapcsolatban, annak használatából, használatra képtelen állapotából, nem megfelelő működéséből, meghibásodásából, vonal- vagy rendszerhibából, általa hordozott vírusból, vagy az adatok bárki által történő illetéktelen megváltoztatása következtében keletkeztek.

A Kőrösi Kölyök DSE kolyokkezilabda.hu honlapján keresztül, vagy az azon feltüntetett e-mail címet használva a Kőrösi Kölyök DSE részére juttatott bármely információ, ötlet vagy koncepció a Kőrösi Kölyök DSE tulajdonába kerül át, azt szabadon felhasználhatja.

Adatkezelő

Kőrösi Kölyök Diáksport Egyesület / 2030 Érd, Bajcsy-Zsilinszky út 19-21.

A Kőrösi Kölyök DSE az adatkezelési tevékenységét a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelően végzi. A MET az adatkezelési tevékenységét 2018. május 25. napjától az Európai Parlament és a Tanács (Eu) 2016/679 Rendelete (GDPR-Általános Adatvédelmi Rendelet) (a továbbiakban: általános adatvédelmi rendelet) alapján a 29-es munkacsoport állásfoglalásainak és a tagországi vonatkozó szabályozásoknak figyelembevételével végzi.

Munkatársaink és tisztségviselőink a tudomásukra jutott információkat a legteljesebb diszkrécióval kezelik, nyilvánosságra hozataluk, továbbításuk harmadik félnek az Érintett hozzájárulása nélkül nem történhet meg. A személyes kapcsolatfelvétel során az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvény előírásait betartjuk.

Az adatkezelés célja

A szerver által automatikusan rögzített adatokat a szerver biztonságos üzemeltetése érdekében átmenetileg tároljuk. Valamennyi más adatot (tagsági regisztráció, hírlevélre regisztráció) a szolgáltatások működtetése (hírlevél kézbesítése, fórum, hozzászólások használatának biztosítása), illetve a felhasználók azonosítása érdekében rögzítjük.

A fórum hozzászólások (ha vannak ilyenek) során hozzánk került aktuális IP címet a kulturált, felelős hozzászólások biztosítása, valamint a fórum biztonsága érdekében rögzítjük. A személyes kapcsolatfelvétel során a tudomásunkra jutott adatokat kapcsolattartásra, valamint szerkesztői munkánk során használjuk fel.

Az adatkezelés ideje

Ha hozzászólunk, a hozzászólás és annak metaadatai nem meghatározható ideig a rendszerben maradnak. Ennek célja, hogy az összes ezt követő bármely hozzászólás általunk megismertté és jóváhagyottá váljon, azaz ne kerüljön fel a moderálandó hozzászólások listájára.

A honlapon regisztrált felhasználók (ha vannak ilyenek) személyes adatai a saját felhasználói profiljukban is tárolásra kerülnek. Minden felhasználó megtekintheti, szerkesztheti vagy törölheti a személyes adatait bármikor (kivéve, hogy nem változtathatja meg a saját felhasználói nevét). A honlap rendszergazdái ezen információkat szintén megtekinthetik és szerkeszthetik.

Más honlapokról származó beágyazott tartalmak

A honlapon elérhető bejegyzések külső forrásból származó beágyazott tartalmakat (pl. videók, képek, cikkek stb.) használhatnak. A külső forrásból származó beágyazott tartalmak pontosan úgy viselkednek, mintha meglátogattunk volna egy másik honlapot.

Ezek a webhelyek lehetséges, hogy adatot gyűjtenek a látogatókról, sütiket vagy harmadik féltől származó követőkódot használnak, figyelik a beágyazott tartalommal kapcsolatos felhasználói viselkedést, ha rendelkezünk felhasználói fiókkal és be vagyunk jelentkezve az oldalra.

Adatvédelmi főhatóság

Az adatkezelő esetleges jogsértése ellen panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni.

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Twitter
YouTube
Instagram